หน้าหลักรุ่งเรืองแอร์

 

สินค้าแอร์บ้าน

 

ผลงานที่ผ่านมา

ติดต่อสอบถามแอร์บ้าน

ชำระค่าสินค้าและบริการ

ลิงค์เว็บผู้ผลิตแอร์

แผนผังเว็บไซต์

บริการ ติดตั้ง ซ่อม ย้าย ล้างเครื่องปรับอากาศ
ข้อมูลข่าวสารแอร์
Visitors: Moving Compaies and supplies.
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ค่าติดตั้งแอร์บ้าน แบบติดผนัง (Wall Type)
 
ขนาดบีทียู
ราคา/บาท
ท่อน้ำยา
สายไฟ
ท่อน้ำทิ้ง3/8
กรณีมีส่วนเกินจากหน้างาน
Btu/hr
Price
ไม่เกิน
ไม่เกิน 10 เมตร
ไม่เกิน 5 M
ท่อน้ำยา/บาท
สายไฟ/บาท
ท่อน้ำทิ้ง/บาท
รางครอบท่อ/บาท
9,000 - 15,000
2,500
4 เมตร
2x2.5 SM.
3/8 เทา
เมตรละ 500
เมตรละ 50
เมตรละ 50
เมตรละ 300
16,000 - 28,000
3,000
4 เมตร
2x4 SM.
3/8 เทา
เมตรละ 600
เมตรละ 100
เมตรละ 50
เมตรละ 300
28,100 - 32,000
3,500
4 เมตร
2x4 SM.
3/8 เทา
เมตรละ 700
เมตรละ 100
เมตรละ 50
เมตรละ 300
32,100 - 38,000
4,800
4 เมตร
1x4 SM.
1/4 ขาว
เมตรละ 800
เมตรละ 200
เมตรละ 50
เมตรละ 300
38,100 - 48,000
5,500
4 เมตร
1x4 SM.
1/4 ขาว
เมตรละ 900
เมตรละ 200
เมตรละ 50
เมตรละ 300
 
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ค่าติดตั้งแอร์บ้าน แบบตั้ง/แขวนใต้ฝ้า ,ตู้ตั้ง (Ceiling or Standing Type)
 
ขนาดบีทียู
ราคา/บาท
ท่อน้ำยา
สายไฟ
ท่อน้ำทิ้ง1/4
กรณีมีส่วนเกินจากหน้างาน
Btu/hr
Price/Baht
ไม่เกิน 5 เมตร
ไม่เกิน 10 เมตร
ไม่เกิน 5 M
ท่อน้ำยา/บาท
สายไฟ/บาท
ท่อน้ำทิ้ง/บาท
รางครอบท่อ/บาท
9,000 - 15,000
3,500
5 เมตร
2x2.5 SM.
1/4 ขาว
เมตรละ 500
เมตรละ 50
เมตรละ 100
เมตรละ 300
16,000 - 28,000
4,000
5 เมตร
2x4 SM.
1/4 ขาว
เมตรละ 600
เมตรละ 100
เมตรละ 100
เมตรละ 300
28,100 - 32,000
4,500
5 เมตร
2x4 SM.
1/4 ขาว
เมตรละ 700
เมตรละ 100
เมตรละ 100
เมตรละ 300
32,100 - 38,000
5,500
5 เมตร
1x4 SM.(380V)
1/4 ขาว
เมตรละ 800
เมตรละ 200
เมตรละ 100
เมตรละ 300
38,100 - 48,000
6,500
5 เมตร
1x4 SM.(380V)
1/4 ขาว
เมตรละ 900
เมตรละ 200
เมตรละ 100
เมตรละ 300
48,100 - 60,000
7,500
5 เมตร
1x4 SM.(380V)
1/4 ขาว
เมตรละ 1,000
เมตรละ 300
เมตรละ 100
เมตรละ 300
60,100 - 80,000
8,500
5 เมตร
1x4 SM.(380V)
1/4 ขาว
เมตรละ 1,200
เมตรละ 300
เมตรละ 100
เมตรละ 500
80,100 - 120,000
11,500
5 เมตร
1x4 SM.(380V)
1/4 ขาว
เมตรละ 1,500
เมตรละ 300
เมตรละ 100
เมตรละ 500
กรณีใช้ขาเหล็กแขวน Condensing Unit
ขาแขวน Condensing Unit ขาแขวน Condensing แบบกระเช้า
  • ขาแขวน Condensing Unit (QM) ขาเล็ก ชุดละ 500 บาท
  • ขาแขวน Condensing Unit (QM) ขากลาง ชุดละ 700 บาท
  • ขาแขวน Condensing Unit (QM) ขาใหญ่ ชุดละ 900 บาท
  • ขาแขวน Condensing Unit ขากระเช้า ชุดละ 1,000 บาท
  การเจาะผนัง คุณจึงมั่นใจได้เลย ผนังบ้านจะไม่แตก ไม่ร้าว ด้วยสว่าน Holesaw เจาะผนังหัวเพชร ขนาด 3 นิ้ว (75 mm.)
หมายเหตุ / Remark
1. การติดตั้งขึ้นอยู่กับสถานที่หน้างาน โดยเวลาเฉลี่ย 2-4 ชั่วโมง
2. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานที่หน้างาน หรือ ติดตั้งตามแบบผู้ว่าจ้างกำหนด
3. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%
4. รับประกันงานติดตั้งระบบน้ำยารั่วซึม 1 ปี
 
ชุดรางครอบท่อ

ประโยชน์ของรางครอบท่อ

  1. เพื่อความสวยงาม
  2. ช่วยยืดอายุการใช้งานของฉนวน ความร้อนที่หุ้มท่อ
  3. ป้องกันการกัดแทะของสัตว์ได้
  4. สีสันเข้ากับผนังของบ้าน

สั่งซื้อแอร์พร้อมติดตั้ง วันนี้ Free! รางครอบท่อน้ำยา 4 เมตร

   
การติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ แอร์บ้าน ที่ดีมี 6 ข้อที่ควรคำนึงถึง ดังนี้
1. ควรติดตั้งแฟนคอยล์ยูนิต และคอนเดนซิ่งยูนิต ของเครื่องแบบแยกส่วนให้ใกล้ กันมากที่สุด จะทำให้เครื่องไม่ต้องทำงาน หนักในการส่งสารทำความเย็น ให้ไหลไปตามท่อ ทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการเดินท่อ และหุ้มฉนวนตลอดจนลดโอกาส การรั่วของสารทำความเย็น
2. หุ้มท่อสารทำความเย็น จากคอนเดนเซอร์ไปยังแผงท่อ ทำความเย็น (Cooling coil) ของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนด้วย ฉนวนที่มีความหนา ประมาณ 0.5 นิ้ว หรือตามที่ ผู้ผลิตแนะนำ เพื่อป้องกันมิให้มีสารทำความเย็นภายในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนกับ อากาศภายนอกตามเส้นท่อ
3. ตำแหน่งติดตั้งคอนเดนซิ่งยูนิต (หรือเครื่องแบบหน้าต่าง) ควรอยู่ในที่ร่ม ไม่ถูกแสงแดดโดยตรง แต่อากาศ ภายนอกสามารถถ่ายเทได้สะดวก ไม่ควรอยู่ในที่ อับลม หรือคับแคบ ที่ว่างโดยรอบเครื่องต้องเพียงพอ ตามที่ผู้ผลิตแนะนำ
4. ในสถานที่ซึ่งมีการติดตั้งคอนเดนซิ่งยูนิต (หรือเครื่องแบบหน้าต่าง)หลายๆ ชุด ต้องระวัง อย่าให้ลมร้อนที่ระบายออกจากเครื่อง ชุดหนึ่งเป่าเข้าหาเครื่องอีกชุดหนึ่ง ควรให้ลมร้อนจากแต่ละเครื่องเป่าออกได้โดยสะดวก
5. ในบางสถานที่ซึ่งมีลมพัดแรงตลอดเวลาในทิศทางเดียว ควรติดตั้งคอนเดนซิ่ง ยูนิต (หรือเครื่องแบบหน้าต่าง) ให้อากาศร้อนระบายออก จากตัวเครื่องอยู่ในทิศเดียวกับ กระแสลม อย่าให้ปะทะกับลมธรรมชาติ เพราะจะทำให้เครื่องระบายความร้อนได้ลำบาก
6. ตำแหน่งติดตั้งแฟนคอยล์ยูนิต (หรือเครื่องแบบหน้าต่าง) ต้องให้ลมเย็นที่จ่าย ออกจากตัวเครื่องสามารถกระจายไปทั่วทั้งห้อง
ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

** บริษัท รุ่งเรืองแอร์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องปรับอากาศ Amena / เครื่องปรับอากาศ Carrier / เครื่องปรับอากาศ Central Air / เครื่องปรับอากาศ Dikin / เครื่องปรับอากาศ Eminent / เครื่องปรับอากาศ LG / เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Electric / เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty เครื่องปรับอากาศ Midea / เครื่องปรับอากาศ Panasonic / เครื่องปรับอากาศ Saijo Denki / เครื่องปรับอากาศ Samsung / เครื่องปรับอากาศ Sharp / เครื่องปรับอากาศ Toshiba / เครื่องปรับอากาศ Trane / เครื่องปรับอากาศ York

 
   
 
Copyright © 2008-2018 Rungrueang air co.,ltd. all rights reserved. ฝ่ายบริการลูกค้า
บริษัท รุ่งเรืองแอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Tel
02-538-4312, 02-538-3802, 02-538-6894, 02-931-0070 DBD Register
20 ซอยสตรีวิทยา 2 ซอย 12 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Mobile
094-239-3942, 080-495-4915, 080-499-4593 Visa
จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ แอร์ บ้าน แอร์โรงงาน ปลีก-ส่ง
Fax
02-538-4579, 02-538-1116
QR CODE
Add Friend Master card
บริการติดตั้งแอร์ ซ่อมแอร์ ย้ายแอร์ ล้างแอร์ ครบวงจร
Email
rungruengair@gmail.com ID : @rungrueangair American express